KUBOTA HYZMATLARY

Gysga düşündiriş:


Tehniki maglumatlar

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

GYSGAÇA MAGLUMAT KUBOTA

Aýratynlyklary 50Hz 400-230V Umumy aýratynlyklar
GENSETLER Premýer-ministr
kuwwat
Garaşma
Kuwwat
Motoryň görnüşi CyL Bor Insult DSPL Uelangyç Gowşut Sessiz görnüşiň ykjam wersiýasy
Ölçegi LxWxH Agram
kW kVA kW kVA mm mm L g / kw.h mm kg
AJ8KB 6 8 6.6 8 D905-E2BG 3L 72 73.6 0.898 244 Elektrik 1750x900x1100 650
AJ10KB 7.5 9 8.3 10 D1105-E2BG 3L 78 78.4 1.123 247 Elektrik 1900x900x1100 710
AJ13KB 8.8 11 9.7 12 V1505-E2BG 4L 78 78.4 1.498 247 Elektrik 2000x900x1100 760
AJ16KB 10 13 11 14 D1703-E2BG 4L 87 92.4 1.647 233 Elektrik 2000x900x1100 780
AJ22KB 15 19 16.5 21 V2203-E2BG 4L 87 92.4 2.197 233 Elektrik 2200x900x1150 920
AJ25KB 18 23 19.8 25 V2003-T-E2BG 4L 83 92.4 1.999 233 Elektrik 2200x900x1150 1020
AJ30KB 22 28 24.2 30 V3300-E2BG2 4L 98 110 3.318 243 Elektrik 2280x950x1250 1100
AJ42KB 28 35 30.8 39 V3300-T-E2BG2 4L 98 110 3.318 236 Elektrik 2280x950x1250 1150

Kubota hereketlendirijisi:

Kubota korporasiýasy(株式会社 ク ボ タ,Kabushiki-kaisha Kubota) Japanaponiýanyň Osaka şäherinde ýerleşýän traktor we agyr enjam öndüriji.Möhüm goşantlaryndan biri Gün gämisiniň gurluşygyna boldy. Bu kärhana 1890-njy ýylda döredildi.

Kompaniýa traktorlar we oba hojalygy enjamlary, dwigateller, gurluşyk enjamlary, söwda maşynlary, turbalar, klapanlar, guýma metal, nasoslar we suwy arassalamak, lagym arassalamak we kondisioner ýaly köp önüm öndürýär.

Kubota hereketlendirijileri dizelde, benzinde ýa-da uçgun tutaşdyrmak görnüşinde, kiçijik 0,276 litrlik hereketlendirijiden 6.1 litr hereketlendirijä çenli, howa bilen sowadylan we suwuk sowadylan dizaýnlarda, tebigy islegli we mejbury induksiýada.Silindr konfigurasiýalary bir silindrden alty silindre çenli, bir silindrden dört silindre çenli iň ýygydyr.Şol hereketlendirijiler oba hojalygy enjamlarynda, gurluşyk enjamlarynda, traktorlarda we deňiz hereketlerinde giňden ulanylýar.

Kompaniýa Tokio bir Stockasynyň birinji bölüminde görkezilen we TOPIX 100 we Nikkei 225-iň düzüm bölegi bolup durýar

Motoryň aýratynlygy

“Yanmar” dizel hereketlendirijisiniň elektron tizligini sazlaýyş ulgamynyň täze dizaýnynda aşakdaky aýratynlyklar bar:

1. Her silindr üçin 4 klapan, aýratyn ýaz.Suw;gaz gaz turbasy, dört urgy, sowuk howa görnüşi üçin giriş suwy, göni ýangyç sepiş ulgamlary.

2. Öňdebaryjy elektron gubernatory, dizel hereketlendirijisiniň yzygiderli sazlanylýan tizligi 0 bilen 5% arasynda (hemişelik tizlik) kesgitlenip bilner, bu uzakdan işlemegi dolandyryp bilýär we awtomatiki dolandyryşy amala aşyryp bilýär, tork sinhron tolgundyryş ulgamy hereketlendirijini döredip biler duýdansyz ýük artmagy bilen aýlanma tizligini çalt dikeldiň.

3. Dwigateli kabul ediş manifoldyndaky elektrik gyzdyryjy, pes temperaturada çalt / ygtybarly hereket etmäge mümkinçilik berýär we parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaldyp biler.Döwlet hökümeti tarapyndan kesgitlenen zyňyndy standartlaryna ýetiň.

4. advancedangyç prosesi ösen tehnologiýany ulanmak arkaly optimallaşdyryldy, ýangyjyň sarp edilişini ep-esli azaltdy, has ygtybarlylygy, 15000 sagatdan köp abatlaýyş wagty bolmaz, senagatyň öňdebaryjy derejesi; ýangyjyň az sarp edilmegi, arzan bahanyň ulanylmagy, has ýokary netijelilik we howpsuzlyk.

5. Pes temperaturada has gowy başlamak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň