Meseleler

Hongfu generator FIFA 2018-i işledýär

14-denthIýun-15thIýul 2018, Adamzat taryhynyň iň bezegli sport çäresi - FIFA 2018.

Russiýa üçin bu oýunlary ilkinji gezek geçirmek, Guramaçy bu çäräniň üstünlikli bolmagyna uly ähmiýet berýär.Ajaýyp Hil we ygtybarly Power Önümleri bilen tanalýan Hongfu Power bu möhüm waka üçin gyssagly güýç bermek üçin saýlandy.

Bu taslama Russiýadaky Hongfu hyzmatdaşy tarapyndan gowşurylýar we goldanýar.“Rostow-on-Don” stadionynda we myhmanhanalarda jemi 8 birlik dürli görnüşli dizel generatorlary, bu halkara çäre üçin üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin oturdyldy.

Bu ajaýyp çärelere gatnaşmak biziň üçin mertebedir.Hongfu-nyň ýokary hilli dizel generatorlaryny üpjün etmek ukybyny we ygtybarlylygyny subut ediň.

Meseleler
Işler-1

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň